Hakkımızda

Biz Kimiz?

Eczacıbaşı EKOM olarak, Eczacıbaşı Topluluğu ürünlerinin dışsatımında Topluluk kuruluşlarına en etkin şekilde aracılık ederek, bankacılık operasyonları, gümrükleme operasyonları, finansman ve risk yönetim hizmetleri veriyoruz.

EKOM ekibi olarak, üretici kuruluşların dışsatım operasyonlarının ve dışsatım tahsilatlarının doğru, zamanında ve en ekonomik şekilde yürütülmesini sağlıyoruz. Diğer yandan dışsatım kredilerinin organizasyonu, karşılıklı döviz işlemleri ve vadeli işlemler ile Topluluk sinerjisine de katkıda bulunuyor ve finansal maliyetlerin en aza indirilmesini sağlıyoruz.

Rekabetçi iş ortamında kalıcı olmak, farklılık ve hizmet mükemmelliği yaratmak için sürekli değişim ve yenilenmenin kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz.

Neden Ekom?

 • OPERASYON YÖNETİMİ
 • FİNANSAL ANALİZ
 • İTHALAT ve İHRACAT
 • VERİMLİLİK ve RAPORLAMA

İnsan Kaynakları

Eczacıbaşı Topluluğu'nda stratejik yönetim kavramının değişmez bir bölümünü oluşturan İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarının dayandığı temel politikalar ve uygulamalar için;

Başvurularınız için lütfen tıklayınız

Politikalar ve Sertifikalar

Kalite Politikası

 • Hizmet sunduğumuz üreticilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde olmak
 • Süreçlerimizi sürekli iyileştirerek müşteri ve çalışan memnuniyetini arttırmak
 • Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmek
 • Tüm çalışanlarda kalite, bilincini oluşturmak ve sürdürmek, eğitim planlarını eksiksiz uygulamak
 • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde uygulayarak daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek
 • Mevcut kaynakları yerinde ve etkin kullanmak, tedarikçilerle karşılıklı işbirliği içinde olmak
 • Kalite yönetim sistemi performansını periyodik olarak değerlendirmek ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak
 • Fiziki ve sosyal çevremize yönelik sorumluluklarımızı yerine getirmek

Bilgi Güvenliği Politikası

 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı risk değerlendirmesi yaparak kuruluşumuzun bilgi varlıklarını korumak
 • Tüm sözleşmelerin ve yasal mevzuatın gereksinimlerini karşılamak
 • Yürütülen tüm faaliyetlerde elektronik, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm bilgi ve bilgi varlıkları için bilgi güvenliğinin üç temel öğesinin gereklerini yerine getirmek
  • Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi
  • Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi
  • Erişebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi
 • Sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; elektronik, yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliğini sağlamak
 • Bilgi güvenliği farkındalık eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak ve en üst düzeyde tutmak
 • İş süreklilik planları hazırlamak, sürekli iyileştirmek, sürdürmek ve test etmek
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemi performansını periyodik olarak değerlendirmek ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

 • Eczacıbaşı Topluluğu Kuruluşları Kişisel Verilerin Korunması Politikasını görmek için tıklayınız.

Sertifikalar

ISO 9001:2015 ISO 27001:s2013

İletişim

Adres Bilgileri

 • Adres: Büyükdere Cad.Ali Kaya Sok.No:5 Şişli Istanbul
 • Telefon: +90 (212) 350 86 71 / 72
 • Fax: +90 (212) 284 41 08 / 07

İletişim Formu

Veri sahibi başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.